WMO loket gemeente Barneveld
Via bovenstaande link kunt u zien welke voorzieningen voor gehandicapten de gemeente Barneveld haar inwoners kan aanbieden.

WMO-raad Barneveld
De Wmo-raad adviseert het college van burgemeester en wethouders op het terrein van het gemeentelijke Wmo-beleid. Doel van die advisering is vragers en gebruikers op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning optimaal te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van dat beleid.

Programma Versterking CliëntenPositie (VCP)
Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) stimuleert op lokaal niveau de belangenbehartiging van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Programma VCP is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de ouderverenigingen van mensen met verstandelijke beperkingen.

Makkers Unlimited
Makkers Unlimited is onderdeel van het Programma Versterking CliëntenPositie ‘Makkers Unlimited’ helpt mensen en groepen om met ludieke acties ongelijke behandeling van mensen met beperkingen in de eigen omgeving aan de kaak te stellen. Makkers Unlimited steunt mensen en groepen bij het zelf opzetten van acties. Hoe we precies steunen is afhankelijk van wat de mensen zelf willen.

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad

 

Handy-Wijzer
De Handy-Wijzer is een informatiesysteem over hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen, de producten en diensten van  bedrijven en organisaties en over wetten en regelingen. De Handy-Wijzer verschijnt vier per jaar met een nieuwe versie op het internet, als intranetversie en met een webservice.

Diversen


Gehandicapten.startpagina.nl
Links naar websites van belangenorganisaties

KiesBeter.nl
Lees over gezondheid of ziekte, zoek zorgaanbieders en vergelijk ze. Op kiesBeter.nl vindt u de informatie die u helpt bij keuzes in de zorg.

www.weekvandetoegankelijkheid.nl

www.anbo.nl

 

 

De site van de Gehandicaptenraad Houten heeft een overzicht met parkeer-regels in veel gemeenten in Nederland:

 

 

www.allestoegankelijk.nl

www.pgb.nl Per Saldo: De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
www.zonnebloem.nl Organiseren huisbezoeken, dagactiviteiten en vakanties
 

Heb je zelf ook een interessante website? Geef deze aan ons door. Alvast bedankt!